Новини

Стартира информационна кампания за либерализацията на пазара

През втората половина на месец ноември ще стартира информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар у нас. За това се договориха на среща в Министерството на енергетиката представители на ведомството, КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества. Съвместни екипи от тези организации ще проведат поредица от срещи в областните центрове в страната, за да разяснят на потребителите предимствата на свободния пазар, етапите, през които ще премине процесът, начините за смяна на доставчик и да отговорят на техни въпроси. „Целта е в максимална степен да информираме потребителите за процеса по преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар“, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По нейните думи освобождаването на пазара трябва да се случи постепенно, каквато е и препоръката на Световната банка. Както е известно, Българският енергиен холдинг сключи договор с международната финансова институция, от която очакваме да ни препоръча най-подходящия за България модел на либерализация. Междинен доклад по тази задача се очаква през втората половина на месец ноември. „Българската независима енергийна борса“ – дружеството, лицензирано за борсов оператор – е готова за старт на свободния пазар, потвърди по време на срещата изпълнителният директор на компанията Константин Константинов. По неговите думи, предстои единствено актуализация на някои вътрешни документи, след като КЕВР утвърди правилата за търговия. „Правилата за търговия са най-важният ни ангажимент, свързан със старта на либерализирания пазар“, потвърди председателят на КЕВР Иван Иванов. До 5 ноември тече двуседмичен срок след общественото обсъждане на правилата, в който може да се изрази допълнително отношение по представените предложения. В шестдневен срок след това регулаторът ще утвърди документа. Участниците в срещата се съгласиха, че правилата за смяна на доставчик трябва да бъдат максимално облекчени, особено за битовите потребители. По-малко ограничения към участниците на пазара ще стимулират конкуренцията. Според плановете на правителството, либерализираният пазар на електроенергия в страната трябва да стартира от 1 януари 2016 г. За битовите потребители вероятно ще има тримесечен преходен период.