Новини

ЧЕЗ извършва извънреден отчет на електромерите заради новата цена на тока

Клиентите ще имат възможност да отчетат сами показанията на средствата за търговско измерване към края на октомври

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите на  клиентите си във връзка с обявената от Комисията за енергийно и водно регулиране предстояща промяна на цените на електрическата  енергия за битови и бизнес клиенти от 01.11.2015 г. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация за него може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010. ЧЕЗ е създала необходимата организация за бързо и коректно отчитане на електромерите в Западна България. Ангажирани са допълнително 314 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни. При желание клиентите ще могат сами да отчетат и декларират показанията на своите средства за търговско измерване. Тези, които се възползват от възможността, трябва да запишат показанията от електромерите си на 31  октомври  2015 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 ноември през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на денонощната телефонна линия  0700 10 010 (меню 2) и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в работни дни от 2 до 4 ноември. При самоотчета трябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, датата, на която е направен отчетът, клиентския номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от клиентите ще се считат за отчетено потребление към 31.10 .2015 г., включително. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.