Новини

Размерът на линията на бедност през 2016 г. е 300 лв

Правителството определи нов размер на линията на бедност за 2016 г. Тя ще е 300 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с настоящата година. Сумата е определена на база Методиката, утвърдена от Министерския съвет. Ежегодно Националният статистически институт предоставя данни от изследването си „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България”, на база на които се изчислява размерът на линията на бедност. Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.