Новини

Зам.-министър Деница Николова: Трябва да гарантираме мултиплициращ ефект от средствата, които насочваме за изпълнение на Дунавската стратегия

„Трябва да използваме интелигентно наличните финансови инструменти и да гарантираме надграждане и мултиплициращ ефект от средствата, които насочваме за изпълнение на Дунавската стратегия“. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на срещата на страните от Дунавския регион, посветена на приноса на европейските, регионални и национални фондове за постигане на целите на Стратегията. Основните политически послания от срещата намериха място в съвместно изявление, което насърчава включване на нейните цели в поканите за кандидатстване и избора на проекти през новия програмен период. Заместник-министър Николова представи добрите практики в България за интегриране на Дунавската стратегия в стратегическите документи за периода 2014-2020, мониторинг на заложените мерки в Партньорското споразумение и оперативните програми и комбиниране на различни финансови инструменти за изпълнение на съвместни проекти в Дунавския регион. Срещата се проведе в рамките на IV-ия Годишен форум на Дунавската стратегия в Улм, провинция Баден-Вюртемберг, Германия. Тазгодишното събитие привлече повече от 1100 участници, представители на правителствата, местните и регионални власти, неправителствените организации, бизнеса и научните среди от Дунавския регион и ЕС. Пленарните сесии на форума могат да се проследят онлайн на интернет страницата на Дунавската стратегия: https://danube-region.eu/livestream.