Законът

БОСП влезе в Европейското общество по строително право

Сред приоритетните законодателни промени за организацията са тези в ЗУТ и ЗОП

Страхил Василев Българското общество по строително право (БОСП) официално стана част от европейското семейство по-малко от шест месеца след като бе учредено. Приемането на сдружението за пълноправен член на Европейското общество по строително право през октомври бе отбелязано от организацията у нас с коктейл в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Сред присъстващите бяха председателят на Управителния съвет на БОСП инж. Адриана Спасова, Андрей Цеков – зам.-председател на УС на Камарата на строителите в България и член на УС на БОСП, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, зам.-декан по учебната дейност в УАСГ, както и членове на сдружението. „Радвам се, че сме приети за пълноправен член на Европейското общество по строително право”, сподели инж. Адриана Спасова. Тя направи сравнение с румънската организация, на която са й били нужни три години, за да влезе в структурата и досега е била член-кореспондент. Целта на българското сдружение е да използва богатия чужд опит, коментира пред в. „Строител” Андрей Цеков. Той определи като изключителна възможността за съветване с чуждестранни колеги. „Надявам се и ние да можем да допринасяме за развитието на строително-правните институти в общоевропейски мащаб”, допълни Цеков. Един от приоритетите на организацията е да излиза със становища по законопроектите и наредбите, касаещи строителното право. Като най-важни пред нея сега стоят измененията в ЗУТ и ЗОП. „Промените, свързани с обществените поръчки, са добри, защото нашето законодателство се хармонизира с европейските директиви. Затова сега беше подходящ момент да се конституираме и да станем член на Европейското общество по строително право”, каза инж. Спасова. Според нея правилата за търговете стават по-ясни и по-прозрачни, което ще премахне съществуващата досега възможност за разнопосочно тълкуване на закона. Сдружението може да се похвали с близо 40 редовни членове, сред които има физически лица, организации и фирми, адвокатски дружества, както и УАСГ. „Искаме да сме отворени към всички участници в строителния процес, за да могат да се балансират интересите на различните лобита и когато изготвим общи правила, те наистина да работят”, коментира инж. Адриана Спасова. Българското общество по строително право бе основано през април тази година. „Основната задача е да се модернизира законодателната уредба, да се стандартизират процесите по възлагане, договаряне и изпълнение на контрактите в строителството и да се популяризират добри практики и методики“, каза инж. Спасова. По думите й организацията е отворена към нови членове с интерес в строителното право и желание за промяна към по-добро на инвестиционния климат у нас. Дейността на БОСП досега От създаването на организацията през април до сега е направена уебстраницата на БОСП. Председателят на Управителния съвет я определи като основна стъпка за сдружението, тъй като сайтът е важно средство за информация и обучение. Чрез него ще се популяризират добрите и с цел превенция ще се посочват лошите практики, свързани с договори, инвестиционен климат, обществени поръчки и разрешаване на спорове в строителството. БОСП подписа и първия си договор по проект за подготовка на специфични условия за договорите на FIDIC – „Жълта” и „Червена книга”, които са хармонизирани със ЗУТ и ЗОП. „Заедно с КСБ ще можем да работим по унифицирани тръжни документи, които да подобрят инвестиционния климат”, коментира инж. Спасова. Амбицията на БОСП е тези договорни условия да се съгласуват и да бъдат припознати от най-големите възлагащи органи и да се използват от частни инвеститори. От FIDIC са изразили готовността си да помагат на българското сдружение. Има и идея БОСП да открие свои представителства в граничните райони на страната. „Тя е свързана с това, че по действащите програми за трансгранично сътрудничество има приоритетни оси, чийто фокус е обучението”, коментира авторът на идеята Андрей Цеков. Според него е необходимо сред инженерите да се повиши компетентността в областта на строителните договори и на управлението на проектите. Какво предстои? Първото обучение по ЗУТ с лектор Валя Бакалова е планирано за декември. Тя обяви пред членовете на БОСП, че ще поиска от председателите на парламентарните комисии, разглеждащи въпроси, свързани със строителния бранш, да акредитират членове на организацията. Според нея още в процеса на университетското инженерно обучение е важно да се наблегне и на строителното право. Във връзка с това в началото на 2016 г. БОСП планира да бъдат сключени договори с УАСГ. Ще бъде предложено първите 10 студенти, записали се за курсовете на организацията, да ги посещават безплатно. „Включваме се и в модулите за преподаване на магистрите по управление на проекти”, уточни инж. Спасова. Тя допълни, че предвижда през 2016 г. да разработи практически приложения към договорите на FIDIC с основна цел създаване на постоянна база за обучение както за младите кадри, така и за специалистите с опит. „Работим и с Арбитражния съд. Искаме да успеем да разсекретим важни части от решенията, които касаят договорите на FIDIC“, обясни тя. „По ЗОП сформираме група, която ще обобщи становищата на нашите членове, начело с Милана Кривачка, член на УС на БОСП”, обяви инж. Спасова. Организацията планира също съвместно обучение с КСБ на тема „Балансирани договори”. „В България има дефицит на правна култура”, смята Росен Минков, проект мениджър от „Глав­болгарстрой Холдинг” АД на изграждането на комплекса на съдебната палата в Прищина. Според него е нужна промяна в юридическото образование в посока допълване на познанията в сферата на оперативните програми и обществените поръчки. Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ и член на УС на БОСП: Най-добрите практици по строително право в световен мащаб са инженер Юридическото образование у нас страда. Недостатък е неизучаването в правните факултети на обществените поръчки – дял в юридическите науки, съществуващ от близо 15 години. Същото се отнася за устройството на територията, което често е само факултативна дисциплина. Трябва да научим на повече право инженерите. Нужно е да бъде повишена грамотността на project-manager-ите за това как да управляват договорите пълноценно, за да не пилеят ресурс, а да създават повече добавена стойност за инвеститорите и изпълнителите. Най-добрите практици по строително право в световен мащаб са инженери. Във връзка с дейността на БОСП е начертан стратегически план за бъдещите действия за оптимизиране на нормативната уредба в ЗУТ, в областта на обществените поръчки и в тази на строителните договори. По дефиниция функцията на сдружението е да бъде съветник на публичната власт. Може и да е критик, когато има нужда от това. Идеята е да осъществи оперативно партньорство с правителството и чрез него да е транслатор между бранша и управляващите. БОСП е експертен тръст на хората, които разполагат с необходимата квалификация, опит и познания да влияят върху нормотворческата политика. Смятам, че ще е полезно да бъде използван този потенциал на сдружението, но това трябва да стане съвместно с големите браншови организации, които представляват бранша – КСБ, КАБ, КИИП, БАИК, както и висшите учебни заведения.