Новини

България подкрепи световна декларация за развитие на пътния сектор

Министър Лиляна Павлова подписа Декларация за развитие на пътния сектор на Световния конгрес по пътищата в Сеул 2015

Seoul2015 По време на Световния конгрес за пътищата в Сеул 2015 беше приета декларация, дефинираща критични въпроси в областта на развитието на пътния сектор в световен мащаб. Чрез декларацията участващите министри определят приоритетите за развитието на пътния сектор и готовността за сътрудничество в няколко основни направления: устойчиво финансиране за изграждане и поддръжка на пътната инфраструктура, въвеждането на нови интелигенти технологии, минимизиращи екологичния отпечатък и подобряване на транспортната свързаност и безопасността по пътищата. Чрез Декларацията министрите призовават Световната пътна асоциация (PIARC) и пътно-транспортни експерти, участващи в този Световен конгрес да направят всичко възможно за засилване на допълнителния обмен на технологии, в пътно-транспортния сектор, и в последващия работен цикъл в процеса на работа на Асоциацията.