Новини

ЧЕЗ подмени кабели в левски и плевен, за да подобри доставките на 4284 клиенти

Компанията присъедини през октомври 200 нови клиенти на територията на Западна България

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД подмени през октомври два амортизирани кабела в градовете Левски и Плевен. Благодарение на инвестицията в обем на 70 хиляди лева бе подобрена сигурността на доставките на електроенергия за 4284 клиенти на дружеството. Общо през месец октомври ЧЕЗ стартира 27 инвестиционни обекта. Единайсет са на територията на столицата, като инвестицията в тях е за 266 хиляди лева. Най-големият е за 175 хиляди лева и осигурява изграждането на нови въздушни мрежи и цялостното обновяване на съществуващите съоръжения в местност „Детски град“, в столичния район Панчарево. ЧЕЗ Разпределение вложи извън столицата 354 хиляди лева в 16 нови проекта през октомври. Основната сума от тях бе за присъединяване на над 200 нови клиенти в областите Враца, Монтана, Благоевград и Ловеч. „Стремим се да поддържаме мрежата с ограничения ресурс, с който разполагаме. Връщаме на нашите клиенти под формата на инвестиции за подобряване на качеството на мрежата и услугата всеки лев, който получаваме.“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение. ЧЕЗ поддържа 60 хил. км електроразпределителна мрежа. Тя е 4 пъти по-дълга от електропреносната мрежа в страната, стопанисвана от ЕСО, и е 3 пъти по-голяма от дължината на републиканската пътна мрежа на България. За последните десет години ЧЕЗ е инвестирала 862 млн. лв. в модернизиране и разширяване на мрежите и в подобряване на обслужването.