Новини

Министър Василева закри петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

IMG_9365 Министър Василева закри петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент (МВП). „Работата на МВП може да бъде един добър пример за българския парламент”, посочи Василева. „С много сантименти всички ние, представителите на МОСВ и колегите ни от Басейновите дирекции, Националните паркове и Изпълнителната агенция по околна среда, следим вашето развитие. Аз бях част от създаването на организацията и се радвам, че тя се разширява, разгръща се и навлиза в европейски и световни органи. За нас това е много важно, защото чрез вас ние утвърждаваме реномето на всички в България, които целенасочено и устремено работят за това, да се повишава екологичната култура, осведомеността и да се участва в политиките, които се правят за интегрираното управление на водите “, поздрави участниците Василева. МВП в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент и е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми. Целта на заседанията му е да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските организации в областта на опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за формиране на активна гражданска позиция в областта на опазване на околната среда.