Новини

Започна втората Научно-приложна конференция по Управление на проекти в строителството Втората

Научно-приложна конференция по Управление на проекти в строителството, организирана от Строителния факултет на УАСГ, започна в гранд-хотел София. Сред участиците в откриването са ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Красимир Петров, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов и председателят на НТССБ акад. Ячко Иванов.