Новини

Започна редовното общо събрание на Камарата на строителите в България

12204861_10207902778030007_550224861_nЗапочна редовното общо събрание на Камарата на строителите в България. То се провежда в хотел „Новотел София“. В дневния му ред е включено приемане на отчета за дейността на УС на КСБ, на отчета за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на контролния бюджет. Предвидено е приемане на отчета за изпълнение на бюджета на КСБ за последната изтекла финансова година, както и на този за следващата. По време на заседанието делегатите ще разгледат основните политики в дейността на КСБ за 2016 г. Очаквайте подробности.