Новини

Стандартизираха администрацията на МОСВ по ISO

MOSW Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева получи сертификат за съответствие на функциониращата система на МОСВ със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Документът й бе връчен по време на нарочна пресконференция в управляваното от нея ведомство. „За нас проектите са важни предвид ползите и резултатите, до които водят. Чрез този сертификат ние сме уверени, че ще бъдем една модерна и работеща администрация”, каза министър Василева. Ивелина Василева посочи, че е горда от факта, че МОСВ е едно от първите министерства с подобен ценз. Документът е част от проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013”. Чрез реализацията му се въвежда система за управление, която води до вътрешно-нормативни и организационни подобрения, позволяващи бързо, ефикасно и ефективно предоставяне на административни услуги от МОСВ. Сертифицирането на въведената система осигурява съответствието с най-съвременните международно признати стандарти за качество при предоставяне на административните услуги.