Новини

КЗК глоби „Техем” заради злоупотреба с господстващо положение

Заради злоупотреба с господстващо положение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби дружеството за продажба и монтаж на уреди за отчитане на топлинния разход „Техем Сървисис” ЕООД със 160 026лв. Разледването на комисията е установило, че за определен период дружеството е прилагало различни ценови условия на територията на Пловдив в сравнение с останалите градове с централизирано топлоснабдяване, на чиято територия то оперира. Извършеното от страна на дружеството нарушение е по чл.21* от Закона за защита на конкуренцията, отнасящ се до забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение, информира КЗК. Нарушението на „Техем” е извършено на пазара на реализация на индивидуалните разпределители на топлинна енергия на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на различни ценови условия и чрез прилагане на различни търговски условия за един и същ вид договори. През 2014г. общият оборот на дружеството у нас е бил 6 996 000лв., така че наложената санкция е в рамките на нормативно позволената, мотивират се членовете на комисията. Според решението на КЗК клиентите на дружеството в градовете с централизирано топлоснабдяване са поставени в неравноправно положение. Мотивът е, че „само в някои от градовете им се предоставя възможност да избират между това дали да закупят или да наемат индивидуалните разпределители за топлинна енергия, което води до ограничаване избора на потребителите”. Дружеството е прилагало различните си ценови условия в периода 1 февруари 2013г. до 10 февруари 2014г. Като „смекчаващо отговорността обстоятелство” по отношение на глобеното дружество, КЗК посочва, че „Техем” е прекратило пректиката си на прилагане на различни ценови условия след утвърждаването на нова ценова листа от 10 февруари 2014г. По този начин цените са били уеднаквени за всичси градове. По своята законосъобразност решението на КЗК може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок пред Върховния административен съд.