Новини

Министър Василева откри в Плевен прогностичен център на НИМХ – БАН

unnamedМинистърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Регионалния прогностичен център на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН в Плевен. Филиалът на НИМХ – БАН отговаря за Северозападна и Централна Северна България (включително водосбора на р. Янтра) и поддържа 290 метеорологични и хидроложки станции. В Центъра постъпват данните от измерванията на станциите, радарна и спътникова информация, резултатите от прогнозата на числени метеорологични модели. „Работим в изключително добра координация и партньорство с НИМХ”, заяви министър Василева. Това е уникална форма за взаимодействие, която ни дава възможност да осигуряваме целево финансиране за работата на НИМХ и осигуряване на научната база. През годините на това сътрудничество бе постигнато много. Развива се и новата система за ранно предупреждение в Централна България, която се намира в Плевен. Съвместно с НИМХ работим и по изграждане на системата за ранно предупреждение в Горна Тунджа, допълни министърът. Директорът на НИМХ – БАН проф. Христомир Брънзов сподели, че чрез информацията се следи както моментното състояние на нивото на реките, така и климатичните промени, които интересуват най-много обществото. Под контрол са явления като наводнения, силни ветрове и снегонавявания, които през последните години са много актуални в нашата страна, посочи професор Брънзов. В рамките на трансграничния българо-румънски проект WATER и програмно финансиране от МОСВ, за нуждите на Регионалния прогностичен център бяха доставени и въведени в експлоатация автоматични телеметрични станции, хидрометрични витла, прецизни геодезични прибори и компютри. С новото оборудване бяха подобрени мониторингът и информационната среда и се създадоха единни стандарти и модели за прогнозиране на речния отток в Долен Дунав.