Новини

Зам.-министър Иван Аспарухов участва в заседание на Комитета по регионално развитие на ОИСР

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов взе участие в 34-та сесия на Комитета по регионално развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и 29-та сесия на Работната група за териториални индикатори в Париж, Франция. Комитетът обсъди подготовката на Прегледа на регионите и публикацията „Регионите на длан“, които са планирани за следващата година. В рамките на форума се проведе предварителна дискусия по програмата за периода 2017-2018 г. Предвид интензивния миграционен натиск, беше обсъдена ролята на местните власти по отношение на миграционните потоци. Това е принос на Комитета по регионално развитие към общия дебат на ОИСР по темата. България е поканена на сесията на Комитета като гост. Участието е изключително полезно и дава възможност за ползотворен диалог и обмен на добри практики, свързани с развитието на градовете и бъдещето на регионалната политика.