Новини

Открито е новото депо за битови отпадъци на Плевен

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Депото ще обслужва 186 000 души от общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Гулянци, Искър и Пордим и ще разкрие 56 работни места. Освен  клетка за отпадъци с капацитет 785 500 хил.тона, депото включва сепарираща и компостираща инсталация и център за предаване на отпадъците. Стойността на проекта е 28 млн. лв. „Благодаря на досегашния екип на общината за успешното завършване в срок на този важен и тежък проект. Искам да Ви уверя, че както и досега, МОСВ и правителството ще продължат да инвестират в Северозападния регион. Чакат ни нови задачи, сред които мащабният проект за ВиК цикъла на Плевен и Долна Митрополия“,  заяви министър Ивелина Василева при откриването на депото. Тя припомни, че ВиК цикълът на Плевен и Долна Митрополия е един от четирите големи ранни проекта, съгласувани с Европейската комисия. Поканата за кандидатстване към общините ще бъде отправена в най-скоро време. Другите големи ранни ВиК проекти са в Добрич, Пловдив и Асеновград. По Оперативна програма „Околна среда“ в област Плевен има 19 проекта на обща стойност 220 млн. лв. Завършени са пречиствателните станции в Червен бряг и Кнежа, положени са 63 км ВиК мрежа, доставени са 40 тролейбуса.