Новини

МРРБ проведе дискусия върху концепцията за децентрализация на държавното управление

[caption id="attachment_117791" align="alignleft" width="800"]???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????[/caption] „Стремим се да разработим добра и работеща стратегия за децентрализация. Затова организираме поредица дискусии, на които да обсъдим идеите с широк кръг заинтересовани страни, да постигнем консенсус на експертно ниво и едва след това да предложим готовия проект за обсъждане в Съвета по децентрализация на държавното управление.“ С тези думи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов откри втората тематична експертна среща, свързана с изготвянето на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.). На форума бяха представени промени в анализа на процеса на децентрализация, обсъдени на първата работна среща, варианти на концепцията за децентрализация и следващите стъпки по изготвяне на стратегията. На базата на разискванията от предишната дискусия, бяха предложени два варианта на концепция: Вариант А: Местно самоуправление. Продължаване на процеса на децентрализация чрез прехвърляне към общинското ниво на самоуправление на нови правомощия и ресурси за тяхното изпълнение; Вариант Б: Регионално и местно самоуправление. Въвеждане на второ ниво на самоуправление, над общинското на нивото на регионите от ниво 2. Участниците в дискусиятаобластни управители, представители на Министерския съвет, министерства, Националното сдружение на общините в Република България, регионални сдружения на общините, научните среди и неправителствени организации, се обединиха около идеята да се търси баланс между предимствата на двата варианта. До края на месец ноември предстои ново експертно обсъждане на концепцията за децентрализация и разработен на тази основа проект на стратегия.