Новини

Община Варна ще участва в развитието на шест археологически обекта

Община Варна получи правото да управлява за срок от 10 години 6 имота със статут на археологически недвижими културни ценности. Това са терен от 291 дка в местността Аладжа манастир, Римските терми на Одесос, Римската баня, Епископската базилика на Одесос, Варненският халколитен некропол и Княжеският манастир. Държавните имоти бяха предоставени на общината с решение на Министерския съвет. Целта е да бъдат опазени разкритите археологически ценности, да бъдат ускорени проектите за тяхното експониране и социализация и да бъдат организирани културни събития на открито. Кабинетът предостави и имот на община Правец, който се намира в местността Черковище край с. Разлив и е с площ от 6,7 дка, застроен с едноетажна сграда. Местната власт ще изгради база за изнесени занимания и ще предостави алтернативни методи за работа с деца в риск, живеещи в социалните домове на територията на общината. С друго решение офис на ул. „Алабин“ №38 в София, който досега е бил публична държавна собственост, се обявява за частна държавна собственост. Имотът се апортира в капитала на „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.