Новини

Големият „бум“ на лошите кредити и последиците от кризата отминават

Някои сфери от българската икономика претърпяват леко оживление; големият „бум“ на лошите кредити и последиците от кризата отминават. Заключенията са на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), направени на базата на данните от дейността и през първата половина на 2015г. В края на миналата седмица те бяха представени на журналисти от председателя на КЧСИ Георги Дичев, заместник – председателите Елица Христова и Тотко Колев, председателят на Контролния съвет Иван Хаджииванов и други. Спрямо 2012г. се наблюдава силен спад на новообразуваните дела, обяви Георги Дичев. През първата половина на 2015г. новообразуваните дела са 85 000, докато през 2012г. общият им брой бе 220 000. От тогава насам те намаляват, като през миналата година бяха 178 000. По традиция най – многобройни сред новообразуваните дела са тези в полза на търговците и юридическите лица – 51 300. В полза на граждани – 12 640 и на държавата – 10 600. Силно изразена тенденция има в намаляването на делата в полза на банки – до момента те са 14 000, докато през 2014г. са били 38 000. Ръстът на делата в полза на общини е 100 процента, коментира Георги Дичев. „Десетки общини работят с ЧСИ. Смятаме че ЧСИ е един доказал се инструмент не само за събиране пряко на частни и публични вземания, но имат и силно превантивна роля“, смята той. През първото полугодие частните съдебни изпълнители са събрали сумата от 475 млн.лв. В рамките на малко над 1 млрд.лв. се движи събраната сума и през предходните две години. От началото на 2015г. 76 млн.лв. са събрани в полза на граждани, като 4млн.лв. от тях са за неизплатени трудови възнаграждения, а 1.5млн.лв. са за детски издръжки. За десетте години на съществуването си, КЧСИ е осигурила над 560млн.лв. на държавния бюджет при събрани общо около 6млрд.лв., сочи отчетът на Камарата. „Това показва, че професията изпълнява функциите, заради които е създадена“, коментира Дичев. Сред новите идени на КЧСИ е да бъде въведена възможността за електронни търгове . Предложението е те да бъдат осъществявани чрез електронна платформа, създадена и поддържана от Министерството на правосъдието. Подобни успешни системи са въведени в Латвия, Казахстан и Унгария. „Съдебният изпълнител на практика не участва в тази процедура, всичко се извършва по електронен път. Наддавачите не се познават един друг, не знаят колко предложения има. Въобще липсват възможности за злоупотреби“, смята Дичев. Камарата предлага и промени, които да доведат до реалното изпълнение на задълженията за лични отношения и предаване на дете, както и създаване на нова глава в ГПК „Изпълнение върху обекти на индустриална собственост на длъжника“.