Строител

Инж. Красимир Стоянов: 2015-а е успешна година не само за нас, а и за целия строителен сектор

Всеки момент очакваме издаването на сертификат за качество ISO 9001:2008

Мартин Славчев Инж. Стоянов, успешна ли е 2015 г. за „HTI България” ЕООД? 2015-а година не е приключила и все още се изпълняват редица инфраструктурни проекти в България, и то доста усилено, така че доставките на материали продължават. Това, което можем да прогнозираме към края на годината, е оборотът да надхвърли планираното. Като стартираща и на практика тепърва разгръщаща се компания на българския пазар нашите резултати продължават да се покачват с високи темпове и тази година ще отбележим ръст от над 25%. Това рефлектира и върху увеличаване на персонала, както и върху разширяване на складовите наличности. Мога да кажа, че от наша гледна точка 2015-а е наистина успешна, и то не само за нас, а и за целия строителен сектор. В изпълнението на кои проекти участвате в момента? Приключват доставките по депата за битови отпадъци в Луковит, Варна, Ямбол и Никопол. Също така се довършват интегрираните водни проекти Банево – Ветрен – Минерални бани, Ямбол, Враца, Шумен. Продължава изпълнението на годишните договори за доставка на ВиК компаниите в България. Усилена е и работата по Северната скоростна тангента. Строителният сектор се движи на много бързи обороти в края на годината. Какво Ви предстои в бъ­деще? Очакваме всеки момент издаването на сертификат за качество ISO 9001:2008. Той е резултат на изключително много работа, свързана с вкарване в процесите във фирмата на ясни и точни процедури, което следва да ни помогне значително в организацията на нашата работа. Това, което предстои, разбира се, е много по-интензивно взаимодействие с нашите доставчици през следващите зимни месеци, което ще ни позволи за следващия строителен сезон да можем да предложим много нови и разнообразни продукти. Искаме и да разширим нашата дейност в индустрията, както и в доставките от склад – задачи, които сме си поставили за следващата година. На 17 септември т.г. се състоя официалното откриване на новата складова база на компанията. Разкажете малко повече за нея. Откриването на нашата складова база беше изключително важна стъпка за HTI в България и за нейното развитие. Знаете, че основата на нашата работа е логистиката, възможността да имаме сериозни складови наличности, с които да бъдем способни да правим спешни доставки, а също и изграждането на транспортен флот, който ни позволява да бъдем гъвкави по отношение на превоза на материалите, които доставяме. Смятам, че с това откриване успяхме да покажем на гостите и клиентите както разнообразието от продукти, които предлагаме, така и какво има налично и на какво могат да разчитат. Тази складова база от наша гледна точка е само началото на изграждането на мрежа от складове в цялата страна. Освен управител на „HTI България” Вие сте и член на УС на Българската асоциация по водите (БАВ). Какви са приоритетите на БАВ? Смятам, че Българската асоциация по водите през последните години зае изключително активна позиция по всички въпроси, касаещи ВиК сектора. Инициативите, които подема, са в подкрепа на държавната политика в тази област. Това включва както силно участие в процесите на договаряне и подготовка на следващия програмен период, така и въпроси, касаещи работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и нормативната уредба. Сериозната международна дейност на Асоциацията дава възможност на ВиК бранша да представя становища и по актуални въпроси на ниво Европейски съюз. Друга важна инициатива е разширяването на продуктите, за които е приложим знакът за качество на БАВ. Това ще даде на инвеститорите инструмент да гарантират качеството на материалите, които се влагат по проекти в България. Липсата на квалифицирани кадри е една от основните трудности, с която се сблъскват фирмите от строителния сектор. Според Вас как може да бъде решен този проблем? Много е важно, че има разбиране в бранша, че такъв проблем съществува. Смятам, че нашите университети, които подготвят кадри за ВиК отрасъла, с право се гордеят с постиженията на своите студенти. Въпросът от една страна е свързан с това браншът да покаже на младите хора в България, че да изберат да се подготвят за инженери в строителството е правилен избор, който им гарантира реализация и сигурно бъдеще. В допълнение, бройката на студентите, изучаващи различни дисциплини в сферата на строителството, трябва да бъде увеличена. Необходимо е да спре изтичането на кадри в чужбина, както и да се изгради мост между студентската скамейка и практиката в строителството. Има редица инициативи в посока допълнителна квалификация и преквалификация с цел подготовка на кадри в строителния сектор. В този процес БАВ заема активна роля чрез акредитирания си учебен център. По тези въпроси платформа за намиране на решение са браншовите синдикати, както и Камарата на строителите в България. Как очаквате да се развие сектор „Строителство” през новия програмен период 2014 – 2020 г.? Ясно е, че секторът продължава да разчита в голяма степен на обществените поръчки, финансирани от държавата и най-вече на фондовете на Европейския съюз, които са насочени към бранша. Това са новите оперативни програми „Околна среда”, „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Региони в растеж”. Актуалното предизвикателство е да се осигури проектна готовност. Знаете, че в момента се очаква да излязат победителите в търговете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са за изготвяне на регионални инвестиционни планове, на базата на които ще се обявят обществени поръчки за строителство по ОП „Околна среда 2014 – 2020“. Много е важно този процес да бъде извършен възможно най-бързо, за да се премине към реално строителство. Според мен представлява голям успех това, че държавата успя да договори т.нар. фазирани проекти, които ще бъдат изпълнявани следващите 2 – 3 години. Но нека да си кажем, че в крайна сметка, когато говорим за строителството, най-важното е държавата и нейните политики в момента да доведат до реално отваряне на частните инвестиции в България. В една нормална икономика строителният бранш трябва да може да разчита в много по-голяма степен на частните инвеститори и в много по-малка степен на публичните инвес­тиции. Според Вас каква е ролята на КСБ за развитието на строителния бранш у нас? Камарата на строителите в България е ключова за структурирането на бранша. Днес ние виждаме в колко много инициативи и в колко различни посоки КСБ действа и лобира за това този сектор от нашата икономика да бъде приоритетен. За поредна година „HTI България” ще бъде партньор на научнопрактическата конференция, организирана съвместно от КСБ и БАВ. Каква е Вашата оценка за това събитие и за съвместната дейност на двете организации като цяло? Разбира се, оценката идва най-вече от факта, че тя става традиционна и се провежда всяка година. Това е мястото, където хората от бранша се срещат и имат възможност да дискутират теми, които са ключови за сектора. Акцентът, разбира се, е европейското финансиране в екологичната инфраструктура на България. Всички знаем, че когато говорим за тези проекти, е много важно първо да погледнем назад, да видим какво сме направили, как сме го реализирали, с какво можем да се гордеем, какво би трябвало да е научен урок за нас, какви са допуснатите грешки, които следва да бъдат поправени. Спомням си как стартира тази конференция преди 5 години. Тя е пример как сътрудничеството между БАВ и КСБ, организации с общо разбиране как нещата трябва да се развиват, създават среда за дискусии и обмен на информация между ресорните министерства, ВиК дружества, проектантите и строителните фирми. Какво е Вашето мнение за в. „Строител”? Смятам, че вестник „Строител” със своята честота на излизане стана актуалният източник на информация за хората от бранша. Това в крайна сметка е идеята, с която е бил създаден, и аз смятам, че той отдавна е станал част от ежедневието на тези, които се занимават със строителство в България. Вие бяхте сред официалните гости на традиционния годишен бал по повод Деня на строителя. Какви са Вашите впечатления? Годината беше успешна, а успехите трябва да бъдат отпразнувани. Денят на св. Димитър по традиция е времето, в което нашите предци строители са се връщали по домовете. Това беше възможност отново да си спомним за нашите традиции в строителството и да споделим гордостта и удовлетворението от построеното. Това е и денят, в който можем да забравим, че сме конкуренти на пазара, и в неформални разговори да обсъдим общите цели на бранша. Поздравления за организацията на събитието.