Новини

УАСГ е лидер в професионалното си направление в рейтинговата система на МОН

мон   Университетът по архитектура, геодезия и строителство води класацията в професионалното си направление на тазгодишната рейтингова система на висшите училища у нас, която бе представена от Министерство на образованието и науката. УАСГ има общ рейтинг 64 по стандартизираната класация. След него е Академия на министерството на вътрешните работи – с рейтинг 61, следван от Висше транспортно училище Тодор Каблешков (54), Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски" (51), Висше строително училище "Любен Каравелов"(50), Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"(49), Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"(48), Нов български университет (47). Софийският университет пък отново е лидер с 21 от 24 професионални направления. Оказва се, че най-висок среден месечен облагаем доход получават възпитаниците на ВУЗ-а, завършили информатика и компютърни науки - над 3000 лева. УНСС продължава да бъде най-престижното висше учебно заведение за желаещите да учат икономика. Близо една четвърт от висшистите не се осигуряват в България, а средният осигурителен доход на завършилите и работещите у нас е 925 лева. Най-ниска е безработицата при кадрите по медицина, фармация, стоматология и военно дело, а най-висока при животновъдите, историците и археолозите. В страната ни има 51 висши учебни заведения, като 37 от тях са държавни, а 14 частни. В държавните се обучават 196 591 студенти, а останалите са разпределени в частните ВУЗ-ове. Местата в университетите продължават да бъдат повече отколкото кандидат-студентите.