Новини

Местан: Бежанската криза може да се реши чрез повече Европа

Лидерът на ДПС Лютви Местан се обяви след КСНС отново за повече Европа, съобщи Факти.бг. Нашият принос към текста, частта препоръки, е в това, че онази концепция, която разгръщаме от година насам, за необходимостта за разширяване на Европейския съюз, срещна разбиране от страна на участниците в срещата. „Тази тежка бежанска криза може да се реши наистина чрез повече Европа - не чрез затварянето на Европа, а чрез разширяване на зоната на сигурност. Може би се сетихте, че визирам интеграцията на Западните Балкани и разширяването на ЕС на изток“, изтъкна Местан. „Нашето предложение е български институции да работят активно за постигането на активна европейска позиция за разширяване на зоната на сигурност на ЕС чрез ускоряване на процеса на интегриране на Западните Балкани към ЕС, чрез запазване на критериите за членство", добави лидерът на ДПС. Мисля, че този текст беше много важен и се радвам, че беше подкрепен, подчерта Лютви Местан. „Във връзка със страховете от бежанците ние за сетен път застъпихме разбирането, че този силен страх не само в България, но и в ЕС от бежанците всъщност не е от самите бежанци, нито от техния брой, а е породен от етническото, религиозно и културно различие, което те носят със себе си и най-вече предвид риска, че покрай бежанския миграционен поток в посока съответните общества на страните на ЕС биха могли да проникнат и бацилите на радикализма, на фундаментализма, които да застрашат националната сигурност”, посочи Местан. „Смея да твърдя, че тук по отношение на този риск ДПС със своя профил не на етносубект, а на национална либерална партия представя една надеждна ценностна бариера за тези бацили на радикализъм  и фундаментализъм, които биха могли да застрашат сигурността на ЕС и на България. От тази гледна точка много е важно като национална политика да се разгръща интеграционният процес, защото маргинализираните общности, социално изключените общности биха могли да бъдат по-податливи на опасни идеи”, каза още лидерът на ДПС. По думите на Местан ДПС със своя профил на либерална партия и с модела, който носи, представя една ценностна преграда и бариера, по-надеждна от телените огради, които се строят по границите.