Новини

Президентът Росен Плевнелиев: Mиграционният поток е най-непосредственият риск за държавата

Бежанският натиск се превърна в основен рисков фактор за ЕС и държавите-членки. Големият брой на мигрантите е натоварил държавните системи за сигурност, а „най – непосредственият риск“ за България е нарастването на миграционния поток от и към страната. Това обяви днес пред журналисти президентът Росен Плевнелиев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. В него освен държавният глава присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, председателят на БСП Михаил Миков, лидерите на Реформаторския блок и ВМРО – Радан Кънев и Красимир Каракачанов и други. На днешното си заседание, продължило повече от пет часа, членовете на КСНС обсъждаха „Промени в геостратегическата среда за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи за националната сигурност“. Според президента Росен Плевнелиев държавата ни трябва да инвестира в сигурността и отбраната. „Шенгенската система е неефективна по отношение на миграционния поток, каза президентът Росен Плевнелиев, напомняйки че увеличаващият се брой мигранти налага отделяне на допълнителен финансов ресурс. „С пълен консенсус и резервирано отношение от АТАКА, можем да се поздравим с всичко, което демонстрираха политическите сили днес“, обяви Плевнелиев. Като основен приоритет за държавата президентът поставя справянето със схемите и каналите за трафик на хора. „На изпитание са поставени основни общи политики на ЕС – Дъблинската система за отговорността за предоставяне на убежище не може да бъде оценена като адекватна на спецификата и мащаба на миграционния поток“, допълни той. Недостатъчно ефективна е и шенгенската система за граничен и визов контрол. Големият брой мигранти натовари изключително много социалните системи и службите за сигурност на страната”, каза още Росен Плевнелиев. Той напомни, че държавата е зависима само от един доставчик на газ и трябва да продължи усилията си за запазване на позициите на транзит на енергоносители. В изборния ден сме станали свидетели на най – голямата кибер атака срещу България В деня на изборите българите са станали свидетели на най – голямата кибер атака у нас. Заради това са необходими спешни мерки за решаване  този проблем и подобряване на сигурността в този сектор. „Гражданите усещат несигурността“, каза Плевнелиев, напомняйки, че страната ни все още не е изградила ефективна система срещу кибер атаки.   Пред медиите Росен Плевнелиев обяви и осемте препоръки, които КСНС отправя след заседанието си днес: 1.    Министерският съвет да предложи мерки, насочени към оптимизиране на дейността на структурите в сектор „Сигурност“ и подобряване на способностите им съобразно променената среда за сигурност. 2.    Съветът по сигурността при Министерския съвет да приеме план за действие в ситуация на мащабна бежанска и миграционна вълна, на която и да било външна граница на България, който да бъде осигурен финансово и технически. Основен приоритет е ефективната защита на държавната граница. 3.    Министерският съвет да разработи и внесе в Народното събрание проект на закон за противодействие на тероризма. 4.    Министерският съвет да осигури кадрово, финансово и технологично звената за киберсигурност за изграждането на способности за ефективно и своевременно противодействие на кибератаките. Министерският съвет да  приеме Стратегия за киберсигурност и план за нейното изпълнение. Да се създаде подходяща структурна организация, която под ръководството на национален координатор по киберсигурност да осъществява непосредствено дейностите по изпълнение на Стратегията за киберсигурност. 5.    Министерският съвет да инициира законодателни промени с цел хармонизиране на нормативната база с тази на ЕС и НАТО по отношение на защитата на комуникационните и информационните системи. Да се използват пълноценно международните механизми и програми за изграждане на общ капацитет и способности за киберзащита. 6.    Всички компетентни институции активно да работят за формиране на единна европейска позиция, насочена към постигането на трайно решение на конфликтите в Близкия изток и Северна Африка и миграционния натиск. 7.   Българските институции и политическите партии да работят активно за формиране на единна европейска позиция за разширяване на зоната за сигурност чрез ускоряване на евроинтеграцията на страните от Западните Балкани при спазване на критериите за членство и гарантиране на българските национални интереси. 8.    В своята дейност българските институции и политици да участват активно в процеса на намиране на трайни решения за справяне с причините за миграционната криза в няколко направления: