Новини

9 са отворените оферти за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Девет са отворените ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Офертите, отговарящи на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, са на: 1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ с максимално допустимо възнаграждение от 1 695 249,00 лв. без ДДС; 2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТКОНСУЛТ - ИРД“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 547 730,00 лв. без ДДС; 3. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 935 000,00 лв. без ДДС; 4. „РУТЕКС“ ООД с максимално допустимото възнаграждение от 1 955 500,00 лв. без ДДС; 5. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам“ – с максимално допустимо възнаграждение от 4 200 000,00 лв. без ДДС; 6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.1“ ДЗЗД с максимално допустимо възнаграждение от 3 777 890,34 лв. без ДДС; 7. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с максимално допустимо възнаграждение от 2 947 969,28 лв. без ДДС; 8. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.1“ с максимално допустимо възнаграждение от 2 515 000,00 лв. без ДДС; 9. ОБЕДИНЕНИЕ „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – ДИ ЕС ИНВЕСТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 4 350 005,00 лв. без ДДС.