Новини

Личните документи да се изработват от ново държавно предприятие, предвиждат промени в Закона за МВР

Проектопромени в Закона за МВР предвиждат да бъде създадено ново държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”. Седалището на предприятието ще бъде в София, а клоновете му в държавата ще бъдат определяни от министъра на вътрешните работи. Според текста на „Центъра за предоставяне на услуги” ще бъде възложен процесът по изработка на лични документи. Освен лични документи, се предвижда новото звено да отговаря и за разработване, извършване на печатна подготовка и изработка на защитени документи. Производството и монтажът на регистрационни табели за превозните средства също ще се извършва от новото предприятие. На него ще бъде възложето и проектирането, разработването, поддържането и развиването на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и разработване, поддръжка и развитие на автоматизирани информационни системи за нуждите на ведомството. Програмите за развитие и дейност на новия „Център за предоставяне на услуги” ще се одобряват от министъра на вътрешните работи. Предвижда се създаване на Управителен съвет, съставен от трима души, назначавани и освобождавани от вътрешния министър. Управителният съвет ще може да възлага. Пари за нова техника в МВР Междувременно на заседанието си в сряда, Министерски съвет реши на МВР да бъдат отпуснати 3 500 000 лв., предназначени за осигуряване допълнителна техника за ведомството. „Средствата в размер на 3,5 млн. лв. се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет и се предоставят за закупуване на допълнителна техника и оборудване за служителите във ведомството”, информира МС. С парите ще бъдат купени резервни части за специализираните полицейски сили, включително и за Столична дирекция вътрешни работи, като за това са предвидени 500 000 лева. 200 000 лв. са за доставка на 2000 акумулатори за патрулни автомобили. 720 000 лв. са за осигуряването на автомобилни гуми за служебните моторни превозни средства в системата на МВР. 700 000 лв. се насочват за ремонт на автопарка на 32-те структури на министерството. „За гориво за отопление на основните структури на МВР, в това число за РДГП – Елхово и Смолян, са планирани 600 000 лв. Със 100 000 лв. ще бъдат подобрени условията в помещенията в районните управления на полицията за прием на граждани. Ще бъдат купени компютърни конфигурации и принтери за 28 области и четири главни дирекции, като за затова са предвидени 680 000 лв.”, съобщава МС.