Новини

Номинираните за съдебни инспектори са 20

Номинациите внесени в Народното събрание за съдебни инспектори са общо 20. Окончателният брой на предложенията бе оповестен след като изтече срокът за издигане на кандидатури, внесени в Народното събрание. Свободните места в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са 10. Инспекторите се избират с мнозинство две трети от депутатите за срок от четири години. От внесените номинации се разбира, че единствено партия „Атака” няма своя номинация. Най – многобройни са кандидатурите на ГЕРБ – 12. Сред тях са са съдиите от Върховния ВКС Лидия Стоянова, Юрий Кръстев, Любка Гелкова, Ценка Георгиева, Мария Славчева и Елена Величкова, от ВАС - Йорданка Костова, Любомир Крумов от Софийския окръжен съд, Анелия Маркова от СГС и Десислава Янева от СРС, Генади Георгиев от ВАП и Милчо Генжов от Габровската Окръжна прокуратура. Номинациите на БСП са две - Мая Кипринска от Националната следствена служба и Александър Мумджиев (следовател от СО на СГП). Реформаторският блок предлага съдия Диана Добрева от ВАС и председателят на АС-Перник Игнат Георгиев. Патриотичният фронт номинира апелативния спецпрокурор Мария Нейкова. От БДЦ предлагат Стефка Мулячка от НСлС, а лидерът на ДПС Лютви Местан номинира прокурор Любка Кабзималска от СРП. АБВ залага на съдията от ВКС - Теодора Нинова. „Ако искаме инспекторатът да повлияе за преодоляването на редица системни проблеми на правораздаването, като забавата на съдебните производства и разнопосочната съдебна практика, е необходимо в него да влязат юристи с високи професионални и нравствени качества, притежаващи изисквания политически стаж, които обаче да имат и мотивацията да работят за преодоляване на проблемите“, коментира преди месец главният инспектор към ИВСС Теодора Точкова. В. „Строител” напомня, че първоначално срокът за внасяне на номинации за съдебни инспектори бе до 5 октомври. Дни преди той да изтече Съюзът на съдиите в България обяви, че периодът е твърде кратък. „Така определеният срок не прави възможно реалното въвличане на заинтересованите организации при предлагането на кандидатури”, обяви тогава в свое становище ССБ. Малко по – късно народните представители решиха срокът да бъде удължен. „Настоящите промени в срока се правят с цел да има повече време за подготовка на номинациите и изборът на инспекторите да не съвпадне с предизборната кампания”, обяви тогава председателят на Комисията по правни въпроси към Народното събрание Данаил Кирилов. Според сега действащия Закон за съдебната власт ИВСС се състои от председател и 10 инспектори. Изискването е да имат поне 12 години юридически стаж; петима от тях трябва да имат най – малко 8, а останалите – 5 години стаж в структурите на съдебната власт*. *Чл.42, ал.3 от Закона за съдебната власт