Новини

Световната банка препоръча: Изгответе средносрочна стратегия за финансиране на съдебната власт

Висшият съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите трябва да постигнат споразумение и да изготвят средносрочна стратегия за финансиране на българската съдебна система. Препоръката е на Световната банка, поместена в доклада й за фунционирането на съдебната система, натовареността с дела и преглед на разходите в периода 2008-2014г., публикуван в сайта на Министерството на правосъдието. Средносрочната стратегия за финансиране на съдебната власт трябва да бъде изготвена въз основата на план за преструктуриране на съдебната система, обвързан с постигането на целите по Стратегията за реформа на съдебната система, който може да се финансира изцяло, без да се прибягва до допълнителни бюджети. Освен това докладът посочва, че ВСС може да обмисли децентрализация на бюджетните си пълномощия. Това може да стане като кадровият орган позволи на председателите на съдилища да задържат процент от таксите, събрани от ръководената от тях институция. Парите могат да се използват за издръжка и развитие на въпросното съдилище. Освен това може да „създаде правила за отчетност, определящи обекта и метода, по който председателите на съдилищата биха могли да използват тези средства.”. В доклада си Световната банка посочва, че ВСС би желал по – голяма предвидимост на средствата, които получава от Държавния бюджет. Причината – да може да предприеме нужната реорганизация и преструктуриране на съдилищата и съдебната власт. „ВСС има минимален собствен бюджет от капиталови разходи, който да се използва за малки проекти за ремонт и поддръжка на пространства”, отбелязва докладът. Увеличаване на таксите Като инструмент за увеличаване на собствените приходи на съдебната власт в доклада е посочено реформирането и повишаването на таксите за завеждане на дела. „Ревизирането на тарифата е закъсняло”, се посочва в документа. В него се напомня, че трябва да бъде намерен баланс между необходимостта от увеличаване на собствените приходи и правото на достъп до правосъдие за граждани и юридически лица. Няма нужда от увеличаване на броя на съдиите На национално ниво няма нужда от увеличаване на общия брой на работещите съдии, пише в доклада. Според документа има възможност да се преразпределят остатъчните или недостатъчно натоварените съдии в други съдилища с висока натовареност. „Като начална стъпка в процеса на преструктуриране на съдебната система, ВСС може да обмисли намаляване на броя на щатните съдийски длъжности до броя на заетите длъжности в момента (1811)”, се посочва в документа. По отношение на апелативните съдилища докладът отбелязва, че ВСС би могъл да обмисли консолидирането на шесте апелативни съдилища в 2 или 3 апелативни съдилища и да пренасочи излишните съдии на друго място. Посочва се и възможността за консолидиране на четирите военни съдилища в един-единствен. Освен намаляване на броя на следователите и помощния персонал от Световната банка препоръчват „онези съдии, които не могат да бъдат пренасочени на друго място след прилагането на програмата за преструктуриране на съдебната система, да се пенсионират от активно упражняване на съдебни правомощия или да бъдат назначени на позиция в държавната администрация”.