Новини

МРРБ представя нова регионална база данни за трансгранично сътрудничество

MRRB Единна регионална база данни за трансграничните региони на Балканите беше създадена по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Проектът се осъществява със съдействието на националните статистически служби на България, Турция, Сърбия и Македония, Института „Джеферсън“ и Норвежкия Баренцов  секретариат. Постигнатите досега резултати в изпълнението на проекта бяха представени днес на годишна конференция с представители на всички партньори и участници в него. В рамките на проекта беше създадена онлайн платформа, чрез която потребителите ще могат да извличат и визуализират различни социално-икономически, географски, демографски и други данни, свързани с трансграничните региони на страните партньори. Тя ще бъде достъпна за свободно ползване от широк спектър заинтересовани лица – граждани, журналисти, неправителствени организации, фирми, местни и национални власти. Чрез съвместните усилия на статистическите служби на страните, участващи по проекта, бяха синхронизирани данни и показатели, така че да бъдат сравними и съизмерими. Те ще бъдат от полза при формирането на политики по регионите, ще позволяват сравнение и анализ на социално-икономически показатели и измерване на влиянието от изпълнението на различни проекти, инициативи и политики за подобряване на качеството на живот на хората от трансграничните региони. Важна част от проекта е да бъдат въвлечени медиите като основни заинтересовани страни, отговорни за представянето и разпространението на информацията, подчерта Милена Ковчазова, ръководител на проекта в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Данните от платформата ще позволят на журналистите да разработват аналитични материали и да отразяват информация за регионите. Поради тази причина на 13-14 ноември ще бъдат проведени обучения за журналисти как да работят с платформата, така че да извличат максимална полза от нея. Създаването на единна база данни, независеща от националните граници, е от голямо значение за сътрудничеството между регионите, заяви Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт на България и допълни, че това е голяма стъпка в статистическата област, която предоставя в бъдеще много възможности за съвместна работа в Балканския регион. Атле Стаалсен, ръководител на проекта от норвежка страна,  обърна внимание на важността от единна информацията за регионите в контекста на нарастващия миграционен натиск в Балканските страни. Онлайн платформата е достъпна на следния интернет адрес: www.patchworkbalkan.org. Информация за дейностите и напредъка по проекта можете да намерите на адрес: www.bbdstats.org