Новини

Три училища и една детска градина в Русе ще подобрят енергийната си ефективност

DSC_0964 Начална пресконференция по проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе" се проведе днес в Заседателна зала на Община Русе. На срещата с медиите присъстваха зам.-кметът и ръководител на проекта д-р Страхил Карапчански, както и екипът за управление на проекта Катя Павлова, Милена Трифонова, Бистра Попова и Николай Симеонов. По време на пресконференцията д-р Карапчански сподели, че в приоритетите на Община Русе е подобряването на енергийната ефективност на общинските сгради, със специален акцент върху образователната инфраструктура. „Възползваме се от всички възможности за привличане на средства от различни програми, за да подобряваме инфраструктурата. След като санирахме 7-те русенски училища, предстои ремонт на двете детски градини „Чучулига“ и „Радост“, в рамките на „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд“, допълни още зам.-кметът Карапчански. Проектът се реализира в рамките на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на проекта ще се извършат ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Любен Каравелов", СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ЦДГ "Незабравка 2". Общата стойност на финансирането възлиза на 825 512,09 лв. и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе. Този проект ще надгради постигнатите резултати в два приключили проекта на Общината – "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе", финансиран по ОП "Регионално развитие" (приключил 2012 г.) и "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка – 2", финансиран по Националния доверителен Екофонд (приключил 2013 г.), в рамките на които са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация. В рамките на проекта, в ОУ "Любен Каравелов" ще се изгради клон на вътрешната отоплителна инсталация за помещенията, в които до момента няма такава, ще се монтират алуминиеви радиатори в стаите и вентилаторен конвектор за бюфета, както и ще се изгради вентилационна инсталация във вътрешното помещение на бюфета. По предварителни изчисления, вследствие на реализираните проектни дейности, разходите за отопление в училището ще бъдат намалени с 5 % или над 2 060 лв. на година[1]. В СОУЕЕ "Св. Св. Константин - Кирил Философ" е предвидено да се изгради нова вътрешна отоплителна инсталация с 3 самостоятелни клона. Ще се подменят отоплителните тела, ще се монтират индивидуални терморегулиращи вентили и ще се подмени абонатната станция. Предвижда се и монтаж на хидравличен модул за независимо захранване на отделните клонове на вътрешната отоплителна инсталация. След приключването на проекта разходите за отопление в училището ще намалеят с 20,1% или над 8 350 лв. на година . Проектът предвижда също в ОУ "Никола Обретенов" да се изгради нова затворена инсталация с хидравлично разделяне на генераторите и консуматорите на топлина, изграждане на ново пофасадно разпределение към отоплителните тела, подмяна на старите чугунени и стоманени радиатори с нови – алуминиеви и монтиране на нов водогреен газов котел. Това ще доведе до намаляване на разходите за отопление също да намалеят 19,98% или над 10 600 лв. на година . Изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация в ЦДГ "Незабравка 2" също е част от проекта. В детската градина ще се подменят и отоплителните тела и ще се монтират индивидуални терморегулиращи вентили. Вследствие на извършените ремонтни дейности, разходите за отопление в детската градина ще бъдат редуцирани с 37,8% или над 8 240 лв. на година. С изпълнението на този проект се цели намаляване на емисиите на парникови газове, стана ясно още по време на началната пресконференция.