Новини

Главна дирекция „Охрана” ще търси пазач за 220 свои обекта

Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието ще търси пазач на 220 свои обекта в страната. Това се разбира от обществената поръчка, публикувана в четвъртък на сайта на ведомството и в Агенцията по обществени поръчки. Прогнозната стойност е 99 999.99лв. без ДДС. В поръчката, носеща наименованието „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт”, ГД „Охрана” е обособила пет позиции. Първата е за осигуряване на алармени системи и авто-патрулна дейност на сгради в Апелативен съдебен район София. Останалите четири са съответно за Апелативните съдебни райони Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Предвижда се срокът на договора да бъде 13-месечен. В края на месец септември министърът на правосъдието Христо Иванов обяви, че 97 съдебни сгради в цялата страна са без охрана, напомня в. „Строител”. Оказа се, че други 42 се пазят само от един служител на ГД „Охрана” към МП. Причината за това бе липсата на достатъчно средства. Тогава правосъдният министър информира и, че през месец юни 2015г. в дирекцията са били закрити 72 щатни бройки. Съкратен е бил и охранителен състав. Христо Иванов призна, че според Наредба всички съдебни сгради трябва да имат по три обособени входа; изискване, което по различни причини не винаги се спазва. Според минималните изисквания, които ГД „Охрана” сега залага в обществената си поръчка е участниците в процедурата да са изпълнили поне шест сходни по предмет договорора през последните три години. Освен това състезаващите се за поръчката трябва да са изпълнили през последните три години най – малко три договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално – охранителни системи. В Апелативен район София обектите, на които ще трябва да се осигури охрана са 67, пише в приложението към обществената поръчка. За Апелативните съдебни райони Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново те са съответно 49, 38, 28 и 38 обекта.