Новини

Жечо Станков: Модернизацията на газовата инфраструктура гарантира енергийна сигурност и привличане на инвестиции в икономиката

IMG_3130 „Рехабилитацията и модернизацията на газовата инфраструктура е изключително важен процес, който гарантира както енергийната сигурност, така и привличането на нови инвестиции в икономиката“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на годишния регионален форум „Природен газ – инфраструктура, пазари и услуги“, организиран от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. По думите на заместник-министър Станков изграждането и обновяването на газопреносната мрежа както вътре в страната, така и със съседните държави е едно от водещите условия за устойчиво развитие на сектора и конкурентни доставки. „Това е ключов приоритет в работата на правителството в енергийната сфера, изцяло в съзвучие с принципите на европейския енергиен съюз, в който България е активен участник“, подчерта Жечо Станков. Пред участниците във форума той направи преглед на изпълнението на най-важните проекти в газовата сфера в страната – както вътрешни, така и трансгранични.Сред тях са завършеният наскоро газопровод Добрич – Силистра, реконструираната компресорна станция в Ихтиман и продължаващото обновяване на още три компресорни станции, модернизацията и разширяването на газовото хранилище в Чирен, както и междусистемните връзки на България със съседните държави. „За нас е изключително важно, че три от седемте приоритетни проекта в Плана за действие към Меморандума за разбирателство за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ, са с българско участие“, подчерта заместник-министър Станков. Това са проектите за междусистемни връзки на България с Гърция и Сърбия, както и модернизацията и разширението на вътрешната газопреносна мрежа. Включването им в плана за действие е доказателство за важността, която имат те не само за България, но и за ЕС като цяло. „Развитието на собствения добив на природен газ също е от ключово значение за гарантирането на устойчив енергиен сектор“, подчерта още Жечо Станков. След като компанията „Шел“ бе избрана да търси нефт и природен газ в блок „Силистар“ в Черно море, предстои да обявим още два конкурса за търсене и проучване във вътрешността на страната, допълни той.