Новини

Всеки пети българин е на минимална заплата

Близо една пета от българите работят за минимална заплата, която е 380 лв. към момента. Това каза в парламента социалният министър Ивайло Калфин. По данни на НСИ към края на септември 2,27 млн. души работят с трудов или служебен договор. Сметката показва, че над 400 000 от тях вземат най-ниското възнаграждение в страната. В началото на 2014 г. КНСБ изнесе данни, че около 200 000 души получават минимална заплата. Тогава тя беше 340 лв. Калфин припомни, че от началото на 2016 г. най-ниското възнаграждение ще се вдигне на 420 лв. и добави, че според изследванията на министерството повишаването й не се отразява негативно на пазара на труда. През второто тримесечие на 2015 г. безработицата у нас е била 9,9%. Толкова ниско ниво не е имало от 2009 г. На годишна база безработните са с 51 000 души по-малко, похвали се Калфин. Той добави, че от януари до септември 156 000 безработни са започнали работа в реалната икономика, а броят им е с 6000 повече в сравнение със същия период на 2014 г. За субсидирана заетост на младежи до 29 години през първите девет месеца на т.г. са изразходвани близо 12 млн. лв. от ЕС и националния бюджет. В резултат безработните младежи са намалели с над 30 000. В края на септември броят им е бил 46 197 души, каза Калфин. През 2015 г. средногодишната безработица ще е 10% при 11,4% през 2014 г. Положителната тенденция ще продължи и през 2016 г., каза Калфин.

Cross.bg