Новини

Специалисти дискутираха ръководенeто на проекти и възстановяването на сгради

Двете конференции събраха гости от страната и чужбина

Невена Картулева Втората Научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ и първата Научно-приложна конференция с международно участие „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения“ се проведоха успоредно в Гранд хотел София. Форумите, организирани от Строителния факултет при УАСГ, се състояха в рамките на два дни. В откриването им участваха ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Красимир Петров, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, председателят на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ) акад. Ячко Иванов, деканът на Строителния факултет проф. д-р инж. Иван Марков, преподаватели и студенти. „Даваме старт на две конференции едновременно и благодаря на организаторите за усилията, които са положили, за да се състоят. Нека изданието им продължи и занапред и така да даваме трибуна на нашите преподаватели и студенти“, заяви ректорът проф. Петров. Почетният председател на КСБ посочи, че управлението на проекти в строителството е върхът на всички познания, които специалистите получават в УАСГ, а след това и като млади инженери, и като по-старши инженери и мениджъри. „По-сложно е да се изгради един строителен обект, отколкото да се направи ракета. Представете си издигането на хотел или възстановяването на сграда в условия на нейната експлоатация. Или строителство на нов квартал с инженерните му мрежи – довеждащи и отвеждащи, пречиствателни станции и всички видове сгради. Да се управляват подобни проекти е изключително предизвикателство и най-важното за един мениджър е съставянето на екип“, допълни инж. Симеон Пешов. По думите му едно от основните умения се състои в това да се съчетаят знанията на всички в екипа - особено на етап офериране при пазарна икономика в условията на силна конкуренция. Той подчерта, че задача на мениджъра по управление на проекти е и да изясни технологичните въпроси, потока от доставки, правилната организация и календарен план или мрежов график, да достигне срока и качеството, изисквани от инвеститора. Като въпрос от особено значение инж. Пешов посочи и безопасността на труда. В поздравлението си към участниците акад. Ячко Иванов подчерта, че трябва да се научим да управляваме сградите и съоръженията през целия им жизнен цикъл. „Имаме да изпълняваме редица препоръки на ЕС. До 2018 г. е необходимо да приведем обществените сгради към почти нулево потребление на енергия, а от 2020 г. да започнем и да строим само такъв тип здания. Това поставя редица важни задачи както при управлението, така и при изграждането и експлоатацията на сградите и съоръженията“, обобщи председателят на НТССБ. Изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев направи презентация за предизвикателствата при управлението на един от най-големите и скъпи обекти в страната ни – столичното метро. Конференциите продължиха с изнасяне на доклади и уъркшоп за студенти.