Новини

Догодина избират изпълнител за интермодален терминал в Русе

Мирослав Еленков Обществените поръчки за избор на изпълнител за строителството на интермодателен терминал (ИМТ) в Русе ще бъдат пуснати през март 2016 г. Това стана ясно по време на публично събитие за представяне на завършека на идейния проект на терминала, което се състоя в Русе. В пресконференцията участваха представители на ­ДПНКЖИ, фирмите изпълнители и официални лица. „Изключително съм радостен от факта, че с 6 месеца предсрочно успяхме да завършим един мащабен проект, а именно „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в град Русе”. Това ни даде възможност да инвестираме парите, отпуснати за проекта през тази година. Поради тази причина няма да допуснем загуба на средства. След като имаме готов ПУП, остава да се подготвят тръжните процедури за избор на изпълнител и да кандидатстваме за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”. Ако всичко бъде наред, сме предвидили да направим първа копка на обекта в началото на 2017 г.“, посочи инж. Ивайло Дженев – ръководител на проекта. Стойността на проекта за техническата помощ, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”, възлиза на 4 195 300 лв. Изпълнител е ДЗЗД „Дунав” – обединение „Дунав”, съставено от фирмите „Евротранспроект” ООД и „Мигети” ЕООД. От думите на инж. Георги Узунов – гл. експерт в сектор „Изграждане на интермодални терминали” към НКЖИ, стана ясно, че индикативната стойност на строителството на съоръжението ще бъде 43 млн. лв. След реализирането на идеята ще се повиши техническото състояние на железопътните линии и съоръжения като част от Трансевропейската жп мрежа. Това ще доведе до подобряване интермодалността в Югоизточния регион на ЕС. Изпълнението на проекта цели привличането на повече потребители и оператори и увеличаване на националния и международния трафик на комбинираните превози. Строителството ще протече на територията на бившата гара Русе-изток – разпределителна, до настоящия Индустриален парк. Върху площ 68 хил. кв. м ще бъдат изградени товаро-разпределителен коловоз, терминална площадка и такава за складиране на контейнери, както и административна сграда. Ще се построят още площи за митнически контрол, сервизна зала и паркинги. Предвиден е и приемо-предавателен парк от 3 коловоза. Ще се възстанови жп връзката за Дунав мост 1 и жп гара Русе-север през пост 2. Капацитетът на ИМТ Русе ще бъде 57 600 товароединици годишно. При изчерпването на мястото в рамките на одобрения ПУП съществуват възможности за разширение на терминала с изграждане на втори товаро-разтоварителен коловоз и увеличение на капацитета до 115 200 единици.