Новини

Модернизацията на жп линията Елин Пелин – Септември ще стартира през 2016 г.

Обектът се финансира по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Десислава Бакърджиева Модернизацията на жп линията Елин Пелин – Септември ще стартира през 2016 г. Тя ще бъде реализирана като част от проекта „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. В началото на следващата година се очаква да приключи изготвянето на подробен устройствен план (ПУП) и техническите проекти за жп линията София – Септември, след което предстои да стартират тръжни процедури за строителство. Това стана ясно по време на публичното събитие на жп гара Септември за представяне на напредъка по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Той се осъществява по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“. Общият бюджет на проекта е около 56 млн. лв., от които 39,1 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Реализираните дейности до момента представиха инж. Иво Янакиев, ръководител отдел „Подготовка на проекти“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), и колегата му инж. Борислав Кибаров, ръководител на звеното за изпълнение на проекта. Линията София – Септември се разделя на три подучастъка: София – Елин Пелин с дължина 22 068 м, Елин Пелин – Ихтиман с дължина 30 551 м и Ихтиман – Септември с дължина 44 799 м. Осъществяването на проекта за модернизация на жп участъка София – Елин Пелин е предвидено да се финансира със средства от Кохезионния фонд - чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), а отсечките Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември са предвидени за изпълнение по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Индикативната стойност е 61 590 436 евро за София – Елин Пелин, 345 245 405 евро са за Елин Пелин – Ихтиман и 523 530 870 евро - съответно за Ихтиман - Септември. Съществуващата линия между столицата и Септември е двойна, електрифицирана, с приблизителна дължина 103 км. Тя е с нормално железопътно междурелсие 1435 мм и включва 13 прелеза и 11 жп гари. За да се постигнат максимални скорости от 160 км/ч и 120 км/ч, съответно за пътническите и товарните влакове, модернизацията изисква излизане от съществуващия жп път. Новото трасе ще е с дължина от 45,6 км. Настоящите скорости са доста по-ниски и те варират в диапазона между 50 и 110 км/ч. По думите на инж. Иво Янакиев с изграждането на съвременна и безопасна жп линия времето за пътуване в отсечката София – Септември ще се съкрати с 40 минути и ще осигури по-бързо придвижване на товарите и конвенционалните влакове. В момента пътническите влакове изминават разстоянието средно за около 2 часа. „Железопътната магистрала София – Пловдив е важен елемент от националната и основната Транс­европейска транспортна мрежа и е част от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски. Трасето е сред най-важните жп връзки в страната с голямото регионално, икономическо и стратегическо значение и е най-пряката връзка на Западна и Централна Европа с Близкия изток и Азия. С реализирането на проекта ще бъде създадена възможност за качествен железопътен контакт на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите столици на страните - членки на ЕС“, припомни инж. Янакиев. Според него изграждането на новото трасе в отсечката Елин Пелин – Септември ще е сериозно предизвикателство. Причината е, че то преминава през труден планински участък – Ихтиманска Средна гора. Основните технически параметри за модернизацията на жп линията Елин Пелин – Септември представи инж. Борислав Кибаров. Трасето от гара Елин Пелин съвпада със съществуващото до гара Побит камък, където се отклонява в ново в южна посока и заобикаля гара Вакарел. След това жп пътят максимално се придържа към стария, като на места са предвидени корекции, за да се постигнат проектните скорости. По думите му по време на изпълнението в подучастъците Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември ще бъдат изградени 13 броя тунели, 45 броя мостове и виадукти, а други 3 ще бъдат реконструирани. „Най-характерно за участък Елин Пелин – Ихтиман са двата нови еднопътни тунела за единична линия, които ще преминават през гара Вакарел. Единият ще е 6,7 км, а другият - близо 1 км. Останалите 11 тунела са двупътни, за двойна линия и с обща дължина 9,9 км“, посочи инж. Кибаров. Мостовете също ще са с внушителни размери. Най-големият виадукт ще е с дължина 760 м и ще бъде при навлизането в прохода Момина клисура. „Изключително интересно съоръжение с различни отвори. С него се премостват съществуващата жп линия, републикански път и река Марица. Височината на стълбовете ще бъде около 10 м“, допълни той. Най-високият виадукт по новото трасе – 58 м, ще е при гара Костенец. Предвижда се да се ремонтират или монтират нови 70 водостока. По цялото протежение между Елин Пелин и Септември има 4 прелеза при гари и 9 при междугария, които ще бъдат заменени с пресичания на две нива с пътни надлези. В обхвата на проекта влизат още изграждане и подмяна на контактна мрежа, оптимизиране на коловозното развитие в гарите и осигуряване на възможност за движение на товарни влакове с дължина 750 м, както и достъпна среда за пътниците. Първият участък София – Елин Пелин разполага с идеен проект, обясни още инж. Борислав Кибаров. Той отбеляза, че в момента се подготвя тръжната документация за обществена поръчка за избор на изпълнител за модернизацията на жп отсечката София – Елин Пелин. Търгът за изпълнители трябва да бъде обявен в края на годината, а строителството може да започне през 2016 г. Инж. Иво Янакиев съобщи, че в момента НКЖИ подготвя още няколко важни проекта. „В напреднал етап са проектите, свързани с модернизацията на линията София – Видин. Усилено се работи по актуализацията на идейния проект за участъка от Столник до Медковец. Предстои завършване на техническия проект и предаване на ПУП за трасето Медковец – Видин. Това ще ни позволи да започнем реално строителство“, посочи той. На територията на железопътен възел София се развиват четири проекта в различни направления – линиите София – Драгоман и София – Перник – Радомир, и жп възли София и Бургас. Втората фаза от проекта за рехабилитацията на отсечката Пловдив – Бургас също е приоритетна за НКЖИ. В момента се изпълняват общо 24 договора на обща стойност над 67 млн. лв. Те трябва да приключат в края на годината, а някои в началото на следващата. Ползите от реализацията на проекта София - Елин Пелин – Септември:  Постигане на европейските изисквания за TEN-T основната мрежа по коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски”.  Изпълнение на ангажимента към ЕС за европейски и национални изисквания за оперативна съвместимост.  Подобряване на условията за устойчива мобилност на хора и стоки в рамките на район Югозападен в България и Югоизточен регион на ЕС.  Балансирано разпределение на видовете транспорт чрез пренасочване на трафик от автомобилния към железопътния в Югозападния регион на България.  Съкращаване на времепътуването.  Намаляване замърсяването на околната среда.  Увеличаване на скоростта и на безопасността по железопътната линия София – Септември.  Повишаване капацитета на линията и на трафик потоците по коридора. Прогнозата е, че след реконструкцията по трасето София – Септември ще се движат 380 хил. пътници годишно.  Икономически растеж и създаване на нови работни места в региона. История В периода 1872 г. - 1873 г. е построена отсечката Истанбул - Одрин – Симеоновград – Пловдив – Септември – Белово. За осъществяването на тази линия главно действащо лице се явява барон Морис фон Хирш. На българска територия за около година е изграден железен път с дължина 164 км. Официалното откриване на участъка продължава три дни - от 18 до 20 юни 1873 г. Тогава със специален влак, тръгващ от Истанбул, висши сановници проверяват качеството на трасето, преди то да бъде пуснато в експлоатация. При строителството на линията са използвани релси с тегло от 32 кг на линеен метър и дължина 8 м - несравними със съвременните. През 1874 г. стопанисването на отсечката се поема от т.нар. дружество „Източни железници“, които стопанисват обекта повече от 40 години. Компанията поддържа високи превозни тарифи за стоковия и пътническия транспорт, което й осигурява големи печалби.