Новини

ЕП прие нови пределни стойности за замърсители на въздуха

Наложените ограничения на емисиите трябва да бъдат постигнати до 2030 г.

Европейският парламент одобри въвеждането на пределни стойности на три основни вида замърсители на въздуха – серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди. Наложените ограничения на емисиите трябва да бъдат постигнати до 2030 г., съобщават от ведомството. Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 хил. души годишно в Европа. Бъдещите планове за намаляване на вредните емисии могат да спестят до 40 млрд. евро от разходите за замърсяването на въздуха до 2030 г. Около 40 млн. европейци все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от законодателството. Евродепутатите наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан и прахови частици (по-малки от 2,5 µm), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., както беше предложено и от ЕК. „Това законодателство ще помогне на всички равнища на управление в държавите членки, включително на регионални и субрегионални органи, които са ангажирани в процеса”, заяви Джули Гирлинг – член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в ЕК. Очаква се Комисията и страните членки възможно най-скоро да се споразумеят за предложението за нов регламент за тестове на вредните емисии на автомобилите в реални условия на движение.