Новини

Министър Ивелина Василева открива новото депо на Аксаково

На 16 ноември от 12,00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата регионална система за управление на отпадъци в регион Варна – Аксаково, финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Системата включва изградени депо, сепарираща и компостираща инсталации. Тя ще обслужва близо 365 000 души от общините Аксаково, Белослав и Варна. Стойността на инвестицията е 28,2 млн.лв.На събитието е поканен премиерът Бойко Борисов.