Новини

Публикувана е за обществено обсъждане наредба за обследване за енергийна ефективност на сгради

Публикувана е за обществено обсъждане Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Той е качен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg. Документът е разработен на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Проектът на Наредба регламентира условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация, както и изготвяне на оценки на енергийните спестявания на сгради и за съответствие на инвестиционните проекти на сградите по отношение на изискванията за енергийна ефективност. Въвеждането на възможност за издаване на сертификат на отделни части от сгради, в случай, че тези части имат различно предназначение, е сред основните нови моменти, свързани с приетия наскоро ЗЕЕ. Във връзка с определените национални параметри на интегрирания показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2, са разработени нови образци на сертификати за проектни енергийни характеристики на нова сграда и за енергийни характеристики на сгради в експлоатация. Въведени са класовете на енергопотребление с техните буквени и цифрови означения на минималните и максималните стойности на специфичния годишен разход на първична енергия. Очаквайте подробности във в. "Строител".