Новини

КЗК отмени обществена поръчка на МВР за личните документи с чип

Нарушение в правилата на Закона за обществените поръчки е причината, заради която Комисията за защита на конкуренцията отмени обществена поръчка за издаване на лични документи с електронен носител на Министерството на вътрешните работи. Заради нарушението процедурата е върната от етапа на разглеждане на документите. В обществената поръчка с предмет „Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол” е било допуснато нарушение по ЗОП, заради което жалбоподателят Консорциум „С&Т-ОСИ” е бил отстранен, без комисията по процедурата да коментира в протокола си техническото му предложение. Заради това мотиви за отстраняването липсват и в крайния акт на възложителя. Това според КЗК е съществено нарушение на правилата на ЗОП. Общата стойност на поръчката е 4 166 666,67 лв. без ДДС, е записано в обявлението за процедурата. „, Заключението на направената по преписката техническа експертиза е, че предложението на Консорциум „С&T-ОСИ” дава функционално еквивалентно решение на изискването на възложителя, съвместимост с посочения софтуер и не предполага по никакъв начин изменение на съществуващите системи за PKI, изградени за обслужване процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител”, е решила КЗК. Според комисията фирмата-жалбоподател е трябвало да бъде допусната до по – нататъшно участие в процедурата, защото техническото предложение, което е представила, е еквивалентно на изискванията на възложителя.