Новини

Борис Велчев е новият председател на Конституционния съд

Бившият главен прокурор Борис Велчев е новият председател на Конституционния съд. С подкрепата на осем от членовете на съда, той заменя на поста Димитър Токушев, чийто 3 - годишен мандат изтече. За поста си Борис Велчев се е състезавал с Румен Ненков, който по време на тайното гласуване е бил подкрепен от едва четирима души. Велчев е роден на 26 април 1962 г. в София и завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2015 г. е доктор на юридическите науки. През 2006 г. Борис Велчев бе избран за главен прокурор на България. Шест години по – късно, през 2012г., зае позицията на конституционен съдия от президентската квота. Като ръководител на КС Борис Велчев ще представлява съда, ще ръководи заседанията му, ще отговаря за упражняването на бюджета, ще разпределя работата между съдиите, ще обнародва актовете на съда. Възнаграждението което председателят на КС получава е равно на средноаритметичното месечно възнаграждение на президента на България и на председателя на Народното събрание, докато съдиите от Конституционния съд получават 90 на сто от месечното възнаграждение на председателя на съда. В. „Строител” напомня, че през миналата седмица клетва положиха четирима нови конституционни съдии. Това бяха Константин Пенчев, Филип Димитров, Мариана Карагьозова Финкова и Таня Райковска. Бившият омбудсман Константин Пенчев зае поста след като бе избран от квотата на Парламента. Филип Димитров и Мариана Карагьозова Финкова бяха предложени за конституционни съдии от президента Росен Плевнелиев, а Таня Райковска бе избрана за конституционен съдия от съдебната квота.