Новини

Вицепремиерът Томислав Дончев: Инвестициите от ЕС трябва да се прилагат интегрирано

Глупост е твърдението, че страната ни внася в бюджета на ЕС повече средства, отколкото получава. Глупост е и другото крайно твърдение - че разчитаме единствено на еврофондовете. Предвид оборването на митове е редно да маркирам още един. Пътната инфраструктура не формира повече от 20-30% от инвестициите от ЕС. Ако инвестираме само в едно напредък няма да има. Няма как да не съчетаваме вложенията в инфраструктура с такива в човешки капитал и МСП. Въпросът е в каква пропорция да се правят инвестиции в различните сфери. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията "Първите седем години в ЕС - оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти от тях в секторен и регионален план". Той представи данни от макроикономическия модел за реализирането на инвестициите от ЕС. По думите му трябва да се търсят и други ефекти от инвестициите с пряко влияние върху качеството на живот - колко работни места са открити, колко хора вече не са под здравен риск и др. Към края на 2015 г. се очаква БВП на страната да бъде с близо 10% по-висок спрямо ситуацията без средства от ЕС. Обемът на частните инвестиции нараства с около 1/3.