Новини

Предлагат обновяване на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) и планът за нейното изпълнение

Предлагат обновяване на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) и планът за нейното изпълнение. Той е качен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg. "През последните години се проявява тенденция на разпространение и засилване на радикализацията и тероризма в глобален план, която засяга интересите и сигурността на Република България. Текущото състояние на средата за сигурност налага предприемането на адекватни мерки за ефективно противопоставяне на радикализацията и тероризма. Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма е с хоризонт на действие 2015-2020 г.", се казва в мотивите. Планът съдържа конкретни дейности, които да подпомогнат изпълнението на стратегията.