Новини

Еврокомисар Хоган: България демонстрира бързи темпове по приключването на "ПРСР 2007-2013"

 През последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това е заявил еврокомисарят по земеделие Фил Хоган по време на среща със заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев в Брюксел.  Хоган изразил и пълната си подкрепа за политиките, водени от правителството в сектор „Земеделие“. Той посочил като успешна работата  между Европейската комисия и Министерството по одобрението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и всички мерки разписани в нея. На заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, еврокомисарят представил част от вижданията на ЕК за опростяване на Общата селскостопанска политика. Предвижда се да бъде дадена възможност на бенефициентите по първи стълб, по директните плащания на площ, да имат по-голяма гъвкавост при заявяването на площите и при коригирането на допусканите от тях грешки в заявленията.