Новини

Информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар

Министерството на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година. Два екипа, водени от заместник-министрите Николай Николов и Жечо Станков ще проведат поредица от срещи в областните центрове в страната, за да информират за предстоящите промени на електроенергийния пазар. Срещите ще се провеждат по следния график в сградите на областните администрации:   18 ноември, 10.00 часа – Стара Загора 18 ноември, 10.30 часа - Враца 18 ноември, 14.00 часа – Монтана 18 ноември, 16.30 часа – Хасково 19 ноември, 10.00 часа – Видин 19 ноември, 11.00 часа – Кърджали 19 ноември, 16.00 часа – Смолян 19 ноември, 17.00 часа – Плевен   20 ноември, 09.00 часа – Ловеч, зала 109, Дом „Преслав“ 20 ноември, 11.00 часа – Пазарджик 20 ноември, 12.00 часа – Габрово 20 ноември, 14.30 часа – Пловдив 20 ноември, 15.30 часа – Велико Търново   23 ноември, 09.00 часа – Търговище 23 ноември, 10.00 часа – Бургас 23 ноември, 13.30 часа – Разград 23 ноември, 13.30 часа – Сливен 23 ноември, 16.30 часа – Шумен 23 ноември, 16.30 часа – Ямбол   24 ноември, 10.30 часа – Добрич 24 ноември, 14.30 часа – Перник 24 ноември, 15.00 часа – Силистра 25 ноември, 10.00 часа – Варна 25 ноември, 10.30 часа – Благоевград 25 ноември, 15.00 часа - Кюстендил 25 ноември, 15.30 часа – Русе