Новини

Правителството отпуска средства за ремонт в храма „Св. цар Борис Покръстител“ в Берлин и в Гигинския манастир

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. в размер на 350 000 лева. Средствата се осигуряват за сметка на предвидените по централния бюджет и са за ремонт на православни храмове. От общата сума 300 000 лв. са предвидени за ремонт на катедралния храм на Западно и Средноевропейската епархия „Св. цар Борис Покръстител“ в Берлин, Германия. Останалите 50 000 лв. са за строителни дейности в Църногорския манастир „Св. Св. Безсребърници и Чудотворци Козма и Дамян“ в село Гигинци. Министерският съвет одобри също промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г., с които се увеличават утвърдените разходи за персонал със 180 000 лева. Средствата ще се осигурят за сметка на утвърдените средства за издръжка и други текущи разходи по бюджета на Сметната палата. Целта е да се компенсират изплатените обезщетения на председателя и членовете на Палатата, дължими при прекратяването на трудовите им правоотношения, произтичащи от новия Закон за Сметната палата и одобрената с него нова управленска структура.