Новини

Министър Василева подписа Двугодишна програма за сътрудничество в областта на околната среда с азербайджански си колега

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети Баку по покана на азербайджанския министър на екологията и природните ресурси Хюсейн Багиров. Двамата министри проведоха работна среща на 18 ноември 2015 г., на която бе обсъдено задълбочаване на двустранното сътрудничество и бе подписана Двугодишна програма за прилагане на Меморандума за разбирателство в областта на околната среда за периода 2016-2017 г. Тя обхваща областите биоразнообразие и защитени територии, оценка на въздействието върху околната среда, изменение на климата, опазване на екологичното състояние на почвите, управление на отпадъците, опазване на водите от замърсяване и управление на водните ресурси. В разговорите бяха откроени общи теми в областта на опазването на околната среда и възможности за засилване на взаимодействието за обмяна на идеи, добри практики и опит и търсене на най-добри решения на национално и трансгранично ниво. Двамата министри договориха да се създаде работна група за практическото прилагане на Двугодишната програма в кратки срокове. В рамките на посещението министър Ивелина Василева бе официален гост на Международното екологично изложение „Каспийски регион: Технологии за околна среда“ (CTE 2015), което се провежда всяка година. Водещи компании от Азербайджан, Великобритания, Руската федерация, Турция, Чешка република и др. представят на изложението високотехнологични системи за обезвреждане и рециклиране на отпадъци, системи за третиране (пречистване) на води, съвременни образци на оборудване за алтернативна енергия.