Новини

АПИ получи наградата за иновация на 17-тото издание на Световния ГИС ден

Агенция „Пътна инфраструктура“ получи наградата „Развитие на иновативна Географска информационна система за качествено електронно обслужване“ на 17-тото издание на Световния ГИС ден в България. Той се проведе под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с редица водещи организации у нас. Отличието бе връчено на председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров за разработения от агенцията проект, свързан с внедряването на ГИС базирани електронни административни услуги и регистри. Те ще могат да се използват от бизнеса и гражданите от началото на 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ разполага с ГИС за републиканските пътища повече от 15 години. С реализацията на иновативния проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., значително ще се подобри обслужването на гражданите и бизнеса. Проектът включва внедряването на електронни административни услуги, свързани с издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В момента тази услуга се предоставя чрез подаване на заявление в областните пътни управления, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в ОПУ, което отнема време. Разроботен и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и/или тежките моторни превозни средства. Изпозвайки оn-line калкулатора превозвачите ще могат бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа. Като електронна справочна услуга - под формата на карта, ще се предоставя информация за републиканските пътища, за които е необходима винетка и за кои участъци от пътната мрежа (урбанизирани територии и общински пътища) такава не се изисква. Гражданите и бизнесът ще имат достъп до 4 електронни регистъра: ·        регистър за паспортизация на крайпътните рекламни съоръжения; ·        регистър на търговските крайпътни обекти; ·        регистър на подземните или надземните линейни съоръжения - оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др.; ·        регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и/или тежките пътни превозни средства ще могат да преминат.