Новини

Модернизацията на жп линията София - Драгоман ще стартира в средата на 2017 г.

Днес в Драгоман беше представен техническият проект на обект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман. Обектът е част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа”. Събитието бе открито от инж. Иво Янакиев- ръководител отдел „Подготовка на проекти“ в ДП НКЖИ. Участие в пресконференцията взеха експерти от НКЖИ, координаторът и изпълнителят по проекта. Железопътната линия София – Драгоман е обявена за обект с национално значение. Трасето е с обща дължина 43 км и е разделено на два участъка: София – Петърч – 22.3 км, относително равнинен терен и Петърч – Драгоман – 20.9 км, хълмисто-планински терен. Техническото проектиране за железопътен участък София – Петърч се изпълнява от Консорциум „ЦИРЛ и Ко“, а за Петърч – Драгоман от ДЗЗД „П.Д. Проект 2014“ и е на обща стойност2 461 893 лева без ДДС. Очаква се строителните дейности по обекта да стартират в средата на 2017 г., като индикативната инвестиционна стойност на обекта възлиза на 260 000 000 лева без ДДС. Модернизацията на железопътната линия София – Драгоман предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението в региона, вътрешния и международния товарен трафик. Основни цели при изпълнението на обекта са осигуряване на необходимия капацитет на жп линията и предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изискванията на Транс-европейската транспортна мрежа, както и привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.