Новини

Стартира прием на проекти по "Красива България" за 2016 г.

Стартира прием на проекти по "Красива България" за 2016 г. Той ще продължи до  18 януари 2016 г. Новите предложения ще бъдат реализирани през 2016 г. По време на кампанията всеки кандидат ще може да получи информация и формуляри за кандидатстване от интернет-страницата на проект „Красива България“ (www.beautifulbulgaria.com) или в трите регионални звена в Русе, София и Стара Загора.

Проектите трябва да са насочени към мерките: „Подобряване на обществената среда в населените места”, „Подобряване на социалната инфраструктура”, „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Допустими кандидати са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи, религиозните институции и читалища, регистрирани като юридически лица, които са собственици на предлаганите обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. На интернет-страницата на Проекта (www.beautifulbulgaria.com) са описани допустимите проекто-предложения за строително-монтажни или ремонтни дейности и условията за кандидатстване в рамките на кампанията.