Новини

България подкрепя бързи мерки срещу тероризма и радикализацията

Българската държава подкрепя заключенията на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи за необходимостта от предприемане на незабавни действия по въвеждане на допълнителни мерки за борба с тероризма, включително и чрез използване на мултидисциплинарен подход за превенция на радикализацията. Засилената работа срещу радикализацията в затворите е безусловно необходима. Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов днес по време на извънредното заседание на съвета по ПВР, посветено на спешните последващи действия, които трябва да бъдат предприети след терористичните атаки в Париж. Съветът изразява солидарност с народа на Франция и отбелязва, че терористичните актове в Париж на 13 ноември са посегателство срещу европейските ценности на свобода, демокрация, права на човека и върховенство на закона. В този контекст Съветът подчертава важността на ускоряването на предприемане на конкретни мерки по засилване на контрола на външните граници, безопасността на полетите, обмена на информация, приемането на общ стандарт за огнестрелните оръжия, сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и др. Общият мотив в изказванията по време на заседанието бе необходимостта бързо да се приложат на практика заключенията на съвета.