Новини

МРРБ публикува първа част от проекта на целенасочена инвестиционна програма за слабо развити райони

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обсъждане проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Документът може да бъде намерен на интернет страницата на министерството в секцията Регионално развитие → Проекти на стратегически документи. Той обхваща Северозападна България, Родопите и Странджа-Сакар и представлява Част I от цялостния документ. Той е качен на форума на в. „Строител” https://vestnikstroitel.bg/phpbb/. Инвестиционната програма за интегрирано развитие на изоставащите райони в България се разработва въз основа на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Целта е да се повиши заетостта на населението и да се привлекат инвестиции в икономически изоставащите райони в страната. С целенасочената намеса на държавата ще се подпомага преодоляването на ключови проблеми като негативните демографски процеси, силните вътрешни и външни миграционни процеси, липсата на работни места и ниските доходи, ограничения достъп и ниското качество на предлаганите публични услуги. Повече информация в следващия брой на в. „Строител”.